Inloggen
Winkelmandje
vinkje zoeken op technische tekeningen vinkje Grote voorraad vinkje Snelle levering

Privacy & cookies

Versie 2023-02-15

Dit is een website van:

Nordicar
Vestigingsadres: Galileistraat 2, 1704 SE Heerhugowaard
Postadres: Galileistraat 2, 1704 SE Heerhugowaard
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 54128161
B.T.W.-nummer: NL8647.36.915.B01
IBAN: NL13INGB0667746137
BIC: INGBNL2A

Contactpersoon voor privacyzaken: Ingmar Vollbehr.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Nordicar is een autobedrijf gespecialiseerd in het merk Volvo. Via onze vestiging en verschillende websites leveren wij producten en diensten aan onze (potentiële) klanten. Zelf nemen wij producten en diensten af bij onze leveranciers. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens die privacygevoelige informatie bevatten. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:


 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de pagina Locatie & Contact op deze website.


Privacy verklaring

Bij de aankoop van onze producten en het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Dit zijn de manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

 • Afname/levering van producten
  Dit kan zijn door het online, telefonisch of aan de balie bestellen van onderdelen, het door Nordicar laten uitvoeren van onderhoud of reparatie aan je auto, of het aanschaffen van een occasion. Ook slaan wij gegevens van onze leveranciers op. Hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die je zelf aan ons hebt verstrekt.
 • Het aanmaken van een account op een van onze webshops (het adres begint altijd met https://shop.nordicar.com/)
  Hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die je zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt, zoals e-mailadres (gebruikers)naam.
 • Het sturen van een e-mail aan onze onderneming.
 • Het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief
  Hierbij wordt informatie verwerkt die je zelf via de website aan ons hebt verstrekt.
 • Gebruik en bezoek van onze websites
  Hierbij wordt (in sommige gevallen geanonimiseerde) informatie verwerkt over jouw gebruik van onze websites, zoals de bezochte pagina’s en de duur van je bezoek. Ook willen we graag weten naar welke producten gezocht wordt in onze webshops..
 • In het kader van personeelszaken
  Wij voeren een personeels- en salarisadministratie waarin persoonsgegevens verwerkt worden. In een sollicitatieprocedure worden ook gegevens bewaard. Om deze gegevens ook na de sollicitatieprocedure te kunnen bewaren zullen wij altijd om expliciete toestemming vragen aan de sollicitant. Hierbij wordt informatie verwerkt die je zelf verstrekt hebt.

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:


• Naam-, adres- en woonplaatsgegevens;
• Bedrijfsgegevens;
• Gegevens over je auto, zoals kenteken, chassisnummer, model en bouwjaar
• CV en motivatiebrief;
• E-mailadres;
• Tijdstip waarop een e-mailadres wordt toegevoegd;
• Geboortedatum;
• Telefoonnummer(s) en faxnummer;
• Transactiegegevens;
• Tijdstip waarop een e-mail wordt geopend;
• Klikgedrag in een e-mail;
• Gegevens over je gebruik van diensten en producten die je bij ons afneemt;
• IBAN;
• Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier;
• Inloggegevens;
• Personeelsnummer;
• Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identificatiemiddelen in cookies en jouw surfgedrag op onze websites.


 

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke producten of diensten jij afneemt):


 • Om je gebruik te kunnen laten maken van alle functionaliteiten van de websites.
 • Om jou de mogelijkheid te bieden producten en diensten te bestellen via onze websites, via de telefoon, of via de balie.
 • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • Om producten en diensten te kunnen inkopen.
 • Om een eventuele beschadigde zending vergoed te krijgen bij de postorganisatie
 • Om je sollicitatie te verwerken en om een goede personeelsadministratie te kunnen voeren.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Om klantwaarderingen en recensies te verzamelen en te tonen.
 • Om onze websites te verbeteren.

 

Verstrekking aan derden

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor ons en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor ons optreden als verwerker hebben een verwerkingsovereenkomst conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) afgesloten.

 

Externe verkoopkanalen

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen ook via de volgende externe verkoopkanalen:


 • Bol.com
 • Ebay / Marktplaats
 • Amazon

Als je via een van deze platforms een bestelling plaatst, dan delen zij jouw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om jouw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

Klantwaarderingen en recensies

Wij verzamelen reviews via onze webshop. Als je een review achterlaat via onze webshop dan ben je verplicht om jouw naam en e-mailadres op te geven. Wij publiceren jouw naam op onze webshop. In sommige gevallen nemen wij contact met je op om een toelichting op jouw review te vragen of te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met ons webshop platform. Ons webshop platform heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Ons webshop platform behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor ons systeem derden inschakelt.

 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen alle mogelijke en passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant of leverancier van ons bent. Dit betekent dat wij jouw gegevens bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw profiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

 

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op dit verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Nordicar. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.

We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wenst. Ook zorgen ze ervoor dat producten in je winkelmandje bewaard blijven wanneer je iets wilt kopen in onze webshop. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert.

Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. De informatie over jouw surfgedrag wordt dus gedeeld met Google. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties en overige Google diensten en producten.

De cookies van Google Analytics verzamelen onder andere de volgende gegevens:


• Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's.
• Het bijhouden van de duur van het bezoek.
• De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
• Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
• De manier waarop je op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld via een zoekmachine of via een link in een e-mail.
• Items die je hebt aangeschaft of toegevoegd aan het winkelwagentje op de website.


Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 

Cookies blokkeren en verwijderen

Wil je cookies van onze website niet geplaatst hebben, dan kun je daarvoor kiezen in de cookiemelding die je te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heb je onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijg je deze melding niet meer te zien en dien je eerst onze cookies te verwijderen. Je kunt er ook voor kiezen om via je browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kun je doen in je browser bij de instellingen. Hiermee blokkeer je ook meteen de cookies van andere websites die je bezoekt.

Meer uitleg hierover lees je op de website van de Consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen .

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen